Хмаринка
Маєте пропозиції щодо покращення сервісу?

Політика конфіденційності

 • Загальні положення
  • Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «УАПРОМ» (код ЄДРПОУ: 36507036, адреса: 02121, м Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, надалі – «Компанія» та/або «Адміністрація Сайту/Порталу») у відповідності до діючого законодавства України, щодо Користувачів сайту https://pidmoha.gov.ua/ (надалі – “Портал”) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів Портал.
  • Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, ім’я по батькові адреса електронної пошти, номер телефону, регіон та/або адреса проживання/місцезнаходження, ір-адреса, дані про пристрої (тип пристрою, вид браузера, операційна система пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Порталу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка по бажанню Користувача надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні власного Профілю на Порталі, при написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Порталу.
  • Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Компанією. Володільцем Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (код ЄДРПОУ: 36507036).
  • Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, надаючи при цьому свої Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії на Порталі та/або використовуючи будь-яку частину Порталу та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» через форму сайту (галочка), висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає ТОВ «УАПРОМ» а також третім особам, які надають послуги ТОВ «УАПРОМ», дозвіл на обробку Даних. Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом їх розміщення на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
  • Користувач не має право використовувати Портал, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.
  • Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким Доступом.
 • Які Дані можуть збиратися
  1. Компанія може збирати наступні Дані:
   • ім’я, прізвище, ім’я по батькові, дата народження, адреса фактичного проживання, місце реєстрації, стать, сімейний стан, серія та/або номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, фотографія з зображенням користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані за бажанням Користувача;
   • інформація про обліковий запис Користувача в тому числі номер телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача до служби підтримки Порталу;
   • інформація, яку Користувачі надають Товариству при укладенні договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Порталі;
   • інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Порталу в тому числі для здійснення і підтвердження Завдань, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів;
   • інформація про пристрої, що використовуються Користувачами та інформація пов’язана з ними така як: ір-адреса з якою користувач заходив на Портал, дата та час коли Користувач користується Порталом, інформація про інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
   • інформація, отримана в результаті проведення Компанією та/або третіми уповноваженими Компанією особи різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Компанією в результаті проведення маркетингової діяльності;
   • інформація, розміщена Користувачами по результатам їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення.
  2. Компанія також може обробляти Дані використовуючи технологій:
   • файли Cookies (кукі – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
   • пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.
 • Використання і цілі обробки Даних
  1. Компанія використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
   • здійснення покладених на Компанію функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових відносин;
   • для реєстрації, ідентифікації особи як Користувача Порталу, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг на Порталі, програм захисту Користувачів, відправки розсилок електронною поштою, в тому числі з метою відправки маркетингових повідомлень та інших новин Порталу, за для покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Порталі, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами даної Політики;
   • з метою відображення інформації, зазначеної у Публічному Профілі Виконавця;
   • з метою виявлення та запобігання незаконному використанню Порталу та надаваних послуг.
  2. Компанія не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
  3. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.
 • Умови надання доступу до Даних
  1. Розкриття Даних відбувається при розміщенні Виконавцем Оголошення, розміщенні Виконавцем пропозиції на адресу Замовника, розміщенні Завдання Замовником, акцепту пропозиції Виконавця Замовником Завдання або програмою Сайту автоматично на Порталі, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та Завдання.
  2. В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу та підвищення іміджу Порталу, Компанія може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка являється комерційною таємницею.
  3. Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
   • за обґрунтованими запитами органів державної влади, які володіють правом витребувати та отримувати такі Дані;
   • в тому випадку, якщо на думку ТОВ «УАПРОМ», Користувач порушує умови даної Політики та/або інших договорів та угод укладених між ТОВ «УАПРОМ» та Користувачем.
  4. Компанія залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства на Порталі; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Компанією неправомірних дій Користувачів Порталу та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
 • Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду
  1. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: [email protected] або поштову адресу: 02121, м Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г. Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, окрім випадків, коли підставою обробки Даних є необхідність захисту законних інтересів Компанії з метою захисту від шахрайських дій та/або дій, що можуть завдати шкоди Порталу, Компанії та іншим користувачам Порталу, а також якщо така обробка може бути необхідна у відповідності до діючого законодавства України.
  2. Функціонування деяких можливостей Порталу, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути призупинена з моменту зміни/видалення Даних.
 • Захист Даних
  1. Компанія, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
  2. Компанія на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.
 • Додаткові умови
  1. Компанія залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://pidmoha.gov.ua/privacy-policy. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Порталом.
  2. ТОВ «УАПРОМ» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
  3. У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
  4. Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Публічному договорі (оферта) на надання послуг, якщо не зазначено інше.