Хмаринка
Маєте пропозиції щодо покращення сервісу?

Угода користувача

 • Прикінцеві положення
  • Онлайн-сервіс (Платформа) Підмога https://pidmoha.gov.ua/ua/ - є комунікаціною платформою для користувачів, які мають можливість здійснювати волонтерську діяльність та для тих, хто потребує допомоги.
  • Цей документ є відкритою пропозицією (далі - 'Оферта') Товариства з обмеженою відповідальністю 'УАПРОМ' юридична особа відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 36507036 (далі - 'Компанія'), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (далі - 'Договір') на викладених в цій Оферті умовах, включаючи всі її додатки.
  • Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) на інтернет-сайті https://pidmoha.gov.ua/ua/. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті: https://pidmoha.gov.ua/ua/.
  • Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.
  • Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти на сайті відповідно до положень п. 1.3. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.
  • У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
   • Компанія —  Товариство з обмеженою відповідальністю 'УАПРОМ', ідентифікаційний код 40891941, місцезнаходження: 02121, м.Київ, Харківське Шосе, 201-203, буква '4Г'.
   • Онлайн-сервіс (Портал/Сайт) —  Інтернет-ресурс https://pidmoha.gov.ua/ua/ - сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу Підмога, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://pidmoha.gov.ua/ua/ та знаходиться в розпорядженні і користуванні Компанії на підставі ліцензійного договору з власником Сайту, а також Інтернет-сторінок Виконавців, створених за допомогою онлайн сервісу https://pidmoha.gov.ua/ua/. Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством України про недобросовісну конкуренцію.
   • Адміністрація Порталу/Сайту —  Товариство з обмеженою відповідальністю 'УАПРОМ' і / або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Компанією на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту відповідно до цього Договору.
   • Сервіси Компанії —  сукупність послуг, що надаються Компанією, відповідно до цього Договору для Користувачів в тому числі, але не виключно: послуги реєстрації Користувачів, створення Облікового запису (Особистого кабінету), доступ до сервісу особистих повідомлень, доступ до Сайту для розміщення на Сайті Завдань Замовників, Оголошень і Пропозицій Виконавців, доступ до створення Публічного Профілю Виконавця і розміщення інформації в ньому, а також вчинення за допомогою Сайту дій, пов'язаних з наданням можливості Замовникам здійснити вибір Виконавця для надання/виконання послуг/робіт в певній категорії.
   • Користувач —  будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і користується Сервісами Компанії. Користувач може зареєструватися на Сайті як Замовник та / або Виконавець.
   • Реєстрація —  процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Сайті, після затвердження якої Компанією, такій особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до Сервісів Компанії та персональної сторінки (Публічному профілю Виконавця) зареєстрованого Користувача.
   • Авторизація —  введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу до Сервісів Виконавця і входу в Особистий кабінет.
   • Мій кабінет —  сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм Обліковим записом (акаунтом) і містить наступну інформацію: загальні налаштування профілю, налаштування повідомлень, зміна пошти / телефону / пароля, зміна категорій і міст виконання завдання, додавання оголошень, портфоліою
   • Логін —  ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Компанії відповідно до цього Договору. Як Логін використовуються номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, який вже був використаний іншим Користувачем.
   • Пароль —  символьна комбінація, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (надалі Користувач може самостійно змінити пароль), що забезпечує в сукупності з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії, які надаються відповідно до цього Договору.
   • Волонтер (Виконавець) —  Користувач-волонтер, що пройшов процедуру реєстрації та перевірки на Сайті відповідно до умов цього Договору, який розміщує Оголошення та Пропозиції на Сайті відповідно до умов цього Договору, фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання допомоги. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору. Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами:
    • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
    • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Україні.
   • Волонтерська допомога —  роботи та послуги, що безоплатно виконуються/надаються Волонтерами. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманості, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості. Волонтерська діяльність - є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт/послуг, що здійснюється на основі дружніх, сімейних чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю.
   • Оголошення —  розміщення на Сайті пропозиції Виконавця у вигляді повідомлень - тексту і графічних зображень, що описують досвід роботи і компетентність Виконавця в конкретній категорії надання робіт/послуг.
   • Зображення —  фотографії (аватари) Користувачів, прикріплені фото до Завдань, прикріплені фото/зображення до Оголошень, додані фото/зображення та/або фотозвіти, як приклад виконаних робіт в портфоліо Виконавця.
   • Пропозиція —  оферта Виконавця, що розміщується на Сайті, на адресу Замовників укласти з ним договір на надання послуг / виконання робіт відповідно до Завдання Замовника.
   • Замовник —  Користувач, що пройшов на Сайті процедуру реєстрації та розміщує Завдання на Сайті відповідно до умов цього Договору, а також самостійно та / або програмою Сайту автоматично, здійснює Вибір Виконавця для отримання послуг / результатів робіт з виконання Завдання, фізична або юридична особа, що є неприбутковою організацією.
   • Запит —  інформація, розміщена Замовником на Сайті, адресована зацікавленим Виконавцям, яка містить запит на надання волонтерської допомоги у т.ч. виконання/надання послуг/робіт в певній категорії.
   • Запити, закриті за Виконавцем —  завдання, виконані Виконавцем і закриті Замовником або програмою Сайту автоматично в результаті бездіяльності Замовника або Виконавця більше 5-ти календарних днів з дати закінчення терміну виконання / надання робіт / послуг, зазначеного в Запиті.
   • Вибір Виконавця —  акцепт Пропозиції Виконавця Замовником Запиту або програмою Сайту автоматично (при вказівці Замовником такого типу вибору Виконавця при створенні Запиту).
   • Публічний Профіль Виконавця —  це сторінка Виконавця на якій Виконавець самостійно розміщує (в тому числі редагує, видаляє і додає) інформацію про себе, види і опис волонтерської допомоги в т.ч. послуг та/або робіт, які надає Виконавець, завантажує фотографії, відео, а також розміщуються коментарі подяки за бажанням.
   • Обліковий час —  Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів Компанії, обліковуються за Київським часом.
   • Правила конфіденційності —  умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://pidmoha.gov.ua/privacy-policy. Правила конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.
   • Обліковий запис —  електронний кабінет Користувача (аккаунт) в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми Сервісами.

  У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються на Сайті відповідно до чинного законодавства України.

  Всі договори про надання послуг і/або виконання робіт укладаються безпосередньо між Користувачами (Виконавцем і Замовником). Таким чином, Компанія не є учасником (стороною) таких договорів, а тільки надає комунікаційну платформу. Права і обов'язки користувачів визначаються чинним законодавством України, в тому числі Законом України 'Про електронну комерцію' і Законом України 'Про захист прав споживачів' та Законом України 'Про волонтерську діяльність'.

 • Предмет Договору
  1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає доступ за допомогою мережі Інтернет до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу https://pidmoha.gov.ua/privacy-policy Підмога, який розміщений на Сайті Компанії: https://pidmoha.gov.ua/privacy-policy, і забезпечує створення і розміщення Публічного Профілю Виконавця, а також створення і розміщення Пропозиції (далі - Доступ).
  2. Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов Договору-оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід'ємними частинами, є момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом в тому числі, але не виключно: реєстрація на Сайті, фактичне користування Сервісами Сайту.
  3. Факт здійснення будь-якої взаємодії на Сайті означає, що Користувач ознайомлений, розуміє і беззастережно приймає умови цього Договору-оферти в повному обсязі без застережень і обмежень.
  4. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіси Компанії і Компанія просить його покинути Сайт.
  5. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
  6. Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначаються Правилами конфіденційності, які є невід'ємною частиною Договору.
  7. Виконавець самостійно здійснює вибір Сервісів Компанії доступ до яких і/або послугами яких він має намір отримати або скористатися.
  8. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Користувачам всіх або частини послуг з використання та/або доступу до Сайту.
 • Порядок надання і використання Сервісів Компанії
  1. Сервіси надаються Компанією тільки для Користувачів.
  2. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту. Користувач зобов'язується не вводити Компанію і / або інших Користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією Сайту недостовірної інформації, яку розмістив Користувач, Адміністрація Сайту має право відмінити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до Сервісів Сайту і надання послуг з використання Сервісів і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Користувачем інформації. В такому випадку Адміністрація Сайту направляє відповідне повідомлення Користувачу.
  3. Користувач несе відповідальність за дотримання прав (майнових та немайнових) третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. З моменту реєстрації на Сайті Користувач дає згоду і погоджується на обробку Компанією персональних даних Користувача, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення ) з метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.
  4. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі Логіна і Пароля) і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.
  5. Користувач не має права передавати, продавати, передавати в користування тощо свої Логін і Пароль для доступу до Сайту і Сервісів Компанії третім особам без згоди Компанії. У разі передачі Логіна і Пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.
  6. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Користувача.
  7. Реєструючись, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону Користувача третім особам без згоди Користувача (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
  8. Відразу після отримання на вказаний номер телефону смс-повідомлення про підтвердження реєстрації Користувач отримує доступ до Особистого кабінету і йому присвоюється унікальний ID-номер.
  9. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, повідомивши про це Компанію шляхом направлення відповідного повідомлення.
  10. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісів при порушенні ним цього Договору.
  11. Користувачеві надається доступ до сервісу особистих повідомлень. Під сервісом особистих повідомлень розуміється можливість розміщення Користувачем на сторінках Сайту повідомлень і завантаження файлів, які є недоступними для огляду всіма Користувачами, а доступні тільки Замовнику Завдання і Обраному Виконавцю. Забороняється розміщення особистих повідомлень і завантаження файлів, які:
   • порушують чинне законодавство України;
   • містять спам, схеми фінансових "пірамід";
   • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
   • містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;
   • містять контактні дані Користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
   • порушують права третіх осіб;
   • інші повідомлення, що можуть визнаватися Компанією такими, що суперечать меті створення Сайту та/або створюють загрозу для Сайту чи Користувачів.

   Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити приватне повідомлення, яке не відповідає вимогам цього Договору.

  12. Користувач зобов'язується:
   • Не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
   • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;
   • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
   • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
   • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.
  13. Замовники розміщують на Сайті Завдання, виходячи з принципів сумлінності і наявності у них зацікавленості в отриманні волонтерської допомоги.
  14. Виконавці самостійно здійснюють пошук нових Запитів і розміщують свої Пропозиції на опубліковані Замовниками Запити . Розміщення Виконавцем Пропозиції не є гарантією того, що Замовник для виконання свого Запиту вибере саме Виконавця, який розмістив таку Пропозицію.
  15. Замовник здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Запиту. Після Вибору Виконавця Компанія забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними Користувачами при реєстрації. Якщо Замовник не здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Запиту , Запит анулюється.
  16. Після Вибору Виконавця Замовник і Виконавець укладають між собою відповідний договір на надання послуг / виконання робіт.
  17. Виконавцям забороняється передоручати виконання Запити третім особам, в тому числі своїм дружинам, дітям, родичам і друзям.
  18. Волонтерська діяльність здійснюється Виконавцем за наступними напрямами:
   • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
   • здійснення догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
   • надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Україні в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
   • надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
   • проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
   • сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
   • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
   • надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;
   • надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.
  19. Права та обов'язки Виконавця:
   1.  Виконавець-волонтер має право, а Замовник зобов'язується під час виконання Запиту забезпечити Виконавця наступним:
    • отриманням достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності - Запиту, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
   2.  Виконавець-волонтер зобов'язаний:
    • сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;
    • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
    • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
    • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
    • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
    • у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;
    • відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до діючого законодавства України.
  20. Права та обов'язки Замовників-отримувачів Волонтерської допомоги:
   1.  зобов'язані:
    • надавати волонтерам та організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів, повну та достовірну інформацію, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;
    • не створювати додаткових ризиків для життя та здоров'я волонтерів під час надання волонтерської допомоги;
    • у разі укладення договору про надання волонтерської допомоги відшкодовувати прямі збитки, спричинені відмовою від отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором.
   2.  мають право на:
    • звернення за волонтерською допомогою;
    • поважливе і гуманне ставлення з боку Волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності Волонтерів;
    • вибір Волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності Волонтерів, форми надання волонтерської допомоги;
    • дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;
    • захист своїх прав та законних інтересів відповідно до чинного законодавства України.
 • Права та обов'язки Компанії
  1. Адміністрація Сайту зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цим Договором.
  2. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Користувачу.
  3. Компанія має право змінювати умови даного Договору. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Продовження користування Сайтом Користувачем після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.
  4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.
  5. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
  6. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача та/або SMS-повідомлень та/або Viber/Telegram на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.
  7. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані в процесі реєстрації цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.
  8. Компанія зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті при вказівці Користувачем свого логіна або контактних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Сервісу. Компанія може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації.
  9. Компанія має право здійснювати модерацію всіх Оголошень, Пропозицій, Зображень, відео-матеріалів і Завдань.
 • Права та обов'язки Користувача
  1. Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.
  2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанією. Користувач зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Сервісів. Мовчання і продовження користування Сервісом після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.
  3. Користувач має право звертатися в службу технічної підтримки Компанії, повідомляючи при цьому свій Логін або контактні дані.
  4. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.
  5. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
  6. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.
  7. Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.
  8. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів (контенту), що розміщуються ним при створенні Оголошення.
  9. Замовники зобов'язуються не розміщувати Завдання, метою яких є:
   • залучення користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на сторонні ресурси, сайти або реєстрація користувачів, а також інших відвідувачів Сайту на таких ресурсах, сайтах;
   • реклама товарів, робіт і послуг, а також товарів, робіт і послуг, що належать третім особам;
   • накрутка або зміна статистики сайтів, числа передплатників у соціальних мережах;
   • замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;
   • надання послуг з розповсюдження товарів Замовника.
  10. Виконавці зобов'язується не розміщувати на Порталі Оголошення та Пропозиції, які:
   • порушують чинне законодавство України;
   • містять спам, схеми фінансових "пірамід";
   • є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
   • містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;
   • надання послуг з розповсюдження товарів Замовника;
   • містять контактні дані Виконавця або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
   • порушують права третіх осіб;
   • не мають відношення до обраної категорії послуг.
  11. Замовник при Виборі Виконавця допомогою використання Сервісів Компанії усвідомлює і підтверджує, що:
   • Компанія і Виконавці є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
   • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника діяльності, що здійснюється Виконавцем по виконанню робіт, наданню послуг для Замовника;
   • Компанія не є стороною електронної угоди між Виконавцем-волонтером і Замовником, предметом якої виступає Волонтерська діяльність. Всі угоди укладаються безпосередньо між Виконавцями і Замовниками, Компанія не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення Запитів , а також надає можливість зробити вибір Замовником Виконавця-волонтера для надання Волонтерської допомоги в т.ч. виконання послуг / робіт в певній категорії. Компанія не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів сервісів Порталу;
   • Компанія не несе відповідальності за якість і терміни надання Волонтерської допомоги для Замовника;
   • Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо надання Волонтерської допомоги для Замовника;
   • Замовник зобов'язується самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраними ним Виконавцями (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для надання Волонтерської допомоги в т.ч. виконання / надання відповідних робіт / послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для виконання / надання робіт / послуг відповідного виду; оформляти договори з Виконавцем в письмовому вигляді і інші документи, підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю коштів за виконані / надані роботи / послуги).
  12. Виконавець усвідомлює і підтверджує, що при виборі його Замовником за допомогою використання наданих Компанією Послуг в якості особи, що виконує / надає для Замовника певні роботи / послуги, що:
   • Компанія і Замовник є абсолютно незалежними суб'єктами, що не надають вплив на діяльність один одного;
   • Компанія не відповідає за надання Волонтерської допомоги Замовнику;
   • Компанія не є стороною електронної угоди між Виконавцем і Замовником, предметом якої виступає надання волонтерської допомоги, що надається / пропонується Виконавцями. Всі угоди укладаються безпосередньо між Виконавцями і Замовниками, Компанія не є учасником таких угод , а лише надає комунікаційний майданчик для розміщення Запитів , а також надає можливість зробити вибір Замовником Виконавця для надання волонтерської допомоги в т.ч. виконання послуг / робіт в певній категорії . Компанія не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Порталу.
   • Виконавець зобов'язується самостійно оформляти договірні відносини з Замовниками, які обрали Виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи / послуги, в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Замовника при укладанні договорів; оформляти письмово договору з Замовником і інші документи, що підтверджують, в тому числі, виконання / надання робіт / послуг).
  13. Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Сайту за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених з-поміж них договорів, що регламентують наданням волонтерської допомоги в т.ч. виконання / надання робіт / послуг, укладених з використанням наданих Компанією Сервісів.
  14. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.
 • Відповідальність. Обмеження відповідальності
  1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.
  2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження Логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
  3. При порушенні Користувачами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.
  4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.
  5. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
  6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов’язані з використанням Користувачем Сервісів.
  7. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:
   • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сервісів;
   • якість надання волонтерської допомоги в т.ч. виконання робіт / послуг, наданих Виконавцем Замовнику, виконання їх в строк;
   • виконання гарантійних зобов'язань перед Замовниками щодо надання волонтерської допомоги в т.ч. виконаних / наданих Виконавцями робіт / послуг;
   • відповідність здійснюваної Виконавцями діяльності по надання волонтерської допомоги в т.ч. виконанню / надання робіт / послуг Замовникам законодавству України;
  8. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Компанії в таких спорах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Сайті.
  9. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовників або Виконавців в результаті виконання / надання Виконавцями робіт / послуг для Замовників. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовниками, Виконавцями, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Користувачеві.
  10. Компанія не контролює якість і строки надання волонтерської допомоги в т.ч. виконання робіт/послуг, що виконуються/надаються Виконавцями, які пропонуються ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якої вся волонтерська допомога, що пропонуються через Сайт Виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання такої волонтерської допомоги в т.ч. виконання робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання йому волонтерської допомоги, яка пропонується Виконавцями за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті.
  11. Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем без попередження, в разі:
   • отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
   • вимог власників (і / або уповноважених представників) прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і / або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав Користувачем на сайті;
   • іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Сайту, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;
   • виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає Правилам надання сервісів у відповідності до цього Договору та / або чинного законодавства України.
 • Інтелектуальна власність
  1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу Сервісу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
 • Листування Сторін. Сповіщення та повідомлення
  1. Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зазначені Користувачами при реєстрації. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважаються електронні адреси [email protected], [email protected]
  2. Користувач і Компанія погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в межах послуг, що надаються відповідно до цього Договору, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.
  3. Користувач і Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.
  4. Користувач і Компанія зобов'язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти.
 • Порядок врегулювання спорів
  1. Користувач і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Компанії протягом трьох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
  2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.
  3. У разі виникнення суперечок між Замовником та Виконавцем, пов'язаних з виконанням / наданням Виконавцем робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Виконавцем без залучення Компанії.
 • Порядок внесення змін та доповнень у Договір
  1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо Компанією не вказано інше.
  2. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.
  3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.
 • Прикінцеві положення
  1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
  3. Цей Договір щодо кожного з користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. цього Договору та діє до моменту закінчення використання Користувачем Сервісів Компанії.